raty przez internet leasing przez internet

Kategorie

Zasilanie

Katalog z artykułami zasilającymi a w nim:

Akumulatory i baterie; Zasilacze i ładowarki; Przetwornice i reduktory;
Zasilanie awaryjne UPS

Zasilanie

Podkategorie

 • Akumulatory i baterie

  Akumulator elektryczny – rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym (w przeciwieństwie do baterii, których nie można ładować). Wszystkie rodzaje akumulatorów elektrycznych gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektrolicie oraz na styku elektrolitu i elektrod.

 • Przetwornice i reduktory

  Przetwornica napięcia, nazywana także konwerterem mocy lub przekształtnikiem napięcia – urządzenie elektryczne pozwalające na zasilanie odbiorników energii elektrycznej z układów zasilających, których parametry prądowo-napięciowe nie pozwalają na bezpośrednie połączenie z odbiornikiem.

 • Zasilacze i ładowarki

  Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Zasilacze budowane są jako uniwersalne lub specjalizowane do konkretnych zastosowań. Ładowarka akumulatorowa – urządzenie służące do wprowadzenia energii elektrycznej do akumulatora elektrycznego przez wymuszenie przepływu prądu elektrycznego przez akumulator w kierunku przeciwnym do SEM akumulatora.

 • Zasilanie awaryjne UPS

  Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS (ang. uninterruptible power supply –  niezakłócone zasilanie energią) – urządzenie lub system, którego funkcją jest utrzymanie zasilania innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego.

Aktywne filtry